Færre går i solstudio

Tilbake

Publisert 30.10.2014, oppdatert 04.11.2014 13:14

Stikkord: Sol og UV, Solarium, Solbeskyttelse, Soling, UV-stråling

Høsten er gjerne solarietid for noen av oss. Men solarium kan gi hudkreft.  Ferske tall viser at langt færre enn før går i solstudio.

UV-strålingen i solarier er mer intens enn strålingen fra sola i Norge.

UV-strålingen i solarier er mer intens enn strålingen fra sola i Norge.

I alt 16 prosent av oss har brukt solarium de siste 12 månedene, mot 23 prosent i 2012. Det viser en undersøkelse om nordmenns solevaner som Kreftforeningen og Statens strålevern har fått utført. 

Det er nesten ingen som tar solarium hjemme lenger og det skjer sjeldnere at folk blir solbrent i solarium enn ute i solen, viser undersøkelsen.
De aller fleste tar solarium i 11-20 minutter, mens noen soler seg i 5-10 minutter og 21-30 minutter. Bare 15 prosent av deltakerne i undersøkelsen tar solarium i 10 minutter eller mindre.

I 2012 ble det innført 18-årsaldersgrense for bruk av solarium. Likevel er drøyt hver femte av dem som har brukt solarium de siste 12 månedene under 18 år, viser en undersøkelse blant unge i alderen 15-24 år som Kreftforeningen har fått utført.

UV-strålingen i solarier er mer intens enn strålingen fra sola i Norge og mye soling i solarium øker risikoen for hudkreft. Risikoen er størst når man starter i ung alder og tar solarium ofte.

Norge er i verdenstoppen når det gjelder føflekkreft. I 2010 ble det registrert 1518 nye tilfeller av den alvorligste hudkreftformen, føflekkreft. Vi anslår at 95 prosent av alle føflekkreft-tilfellene skyldes solen, basert på tall fra de nordiske kreftregistrene.

Et krav om betjente solarier skulle trådt i kraft fra 1. januar 2014, men er foreløpig utsatt til nyttår. I mellomtiden har Helse- og omsorgsdepartementet hatt ute på høring andre løsninger for å håndheve aldersgrensen. Høringen er avsluttet og departementet arbeider nå med å gå gjennom høringssvarene. Det er ventet en mulig forskriftsendring før nyttår.

Du finner departementets side med høringsbrev og høringsuttalelser i solariesaken her.

 

Les mer om bruk av solarium på våre nettsider.