Hendelser med radiografiutstyr

Tilbake

Publisert 03.11.2014, oppdatert 03.11.2014 12:35

Stikkord: Stråling i industri og forskning

I løpet av sommeren 2014 mottok Strålevernet to varsler om alvorlige hendelser som skyldtes svikt ved utstyr for industriell radiografi. I begge tilfeller var problemet at operatøren ikke klarte å få den radioaktive kilden tilbake til beholderen (GammaMat Se-75) etter bruk.

De akutte problemene ble i begge situasjonen håndtert på en strålevernmessig god måte, og kildene ble overført til en beredskapsbeholder uten vesentlige stråledoser til de involverte personene.

Strålevernet har fulgt opp hendelsene overfor den norske leverandøren av GammaMat, og produsenten av utstyret, for å finne ut om denne typen hendelser kan skje igjen. På bakgrunn av undersøkelsene er det per i dag ikke grunnlag for å fraråde bruk av GammaMat Se-75 til industriell radiografi. Strålevernet har avsluttet sakene.

Les mer om hendelsene og hva som er gjort i ettertid.