Klima- og miljøministeren besøkte Statens strålevern

Tilbake

Publisert 11.11.2014, oppdatert 11.11.2014 14:09

Stikkord: Atomberedskap, Atomsikkerhet og kjernekraft, Radioaktiv forurensning, Radioaktive utslipp, Radioaktivitet i marint miljø

Statsråd Tine Sundtoft fikk en orientering av direktør Ole Harbitz om atomberedskapen da hun besøkte Statens strålevern tirsdag.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft var på besøk hos Strålevernet og Ole Harbitz i dag. Foto: Solveig Dysvik, Statens strålevern.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft var på besøk hos Strålevernet og Ole Harbitz i dag. Foto: Solveig Dysvik, Statens strålevern.

Klima- og miljøministeren ble også orientert om internasjonalt miljøsamarbeid og miljøsektorens beredskapsoppgaver under sitt besøk. 

 
Status for gjennomføring av forurensningsregelverket for radioaktivt avfall og utslipp stod også på dagsorden. Virksomheter som har utslipp av radioaktive stoffer, skal ha tillatelse fra Statens strålevern, og avfallet skal håndteres forsvarlig. Strålevernet veileder virksomheter og fører tilsyn med deres oppfølging av regelverket.

Radioaktive stoffer benyttes i mange bransjer; nukleær virksomhet, sykehus, forskning og i forbindelse med petroleumsvirksomhet.