Norge bidrar til å sikre atomkraftverk i Ukraina

Tilbake

Publisert 18.11.2014, oppdatert 12.01.2015 14:39

Stikkord: Atomberedskap, Atomsikkerhet og kjernekraft, Atomhandlingsplanen

Direktør Ole Harbitz i Statens strålevern signerte sammen med stråleverndirektørene i Sverige og Ukraina i Kiev i dag en felleserklæring om langsiktig sikkerhetssamarbeid ved Ukrainas kjernekraftverk.

Statsminister Erna Solberg overvar signeringen av avtalen i Kiev.

Statsminister Erna Solberg overvar signeringen av avtalen i Kiev.

-Norge og Sverige vil blant annet bidra med utstyr og kompetanse til Ukraina for å redusere risikoen for ulykker og ondsinnede handlinger ved landets kjernekraftverk, sier Ole Harbitz.

Statsminister Erna Solberg var til stede i Kiev tirsdag da de tre landene signerte felleserklæringen.

Sikring mot inntrengere

Prosjektene som diskuteres vil styrke overvåking av tilstanden ved anleggene og bedre fysisk sikring mot inntrengere. Forskriftene for fysisk sikring skal også bedres, og det vil utvikles nye forskrifter for lisensiering og import av kjernebrensel. Landene er i tillegg i dialog om bidrag til en ny utdanningsinstitusjon, etter at Ukraina i mars mistet sitt eneste universitet for utdannelse av reaktorfysikere – Sevastopol National University for Nuclear Energy and Industry - på Krim-halvøya.

Statsministeren tok initiativ

Norge ble rammet av Tsjernobyl-ulykken i april 1986 og har i etterkant samarbeidet med Ukraina for å utveksle kunnskap om erfaringer og tiltak for å redusere konsekvensene av radioaktivt nedfall.
Felleserklæringen som nå er underskrevet, er en oppfølging av statsminister Erna Solberg og Sveriges tidligere utenriksminister Carl Bildts initiativ ved toppmøtet Nuclear Security Summit i Haag i mars i år om å tilby atomsikkerhetssamarbeid med Ukraina.

Felleserklæringen skal redusere risikoen for ulykker ved Ukrainas kjernekraftverk.

Felleserklæringen skal redusere risikoen for ulykker ved Ukrainas kjernekraftverk.

Mye kjernekraft

Stråleverndirektørene i Norge og Ukraina signerte også en ny bilateral samarbeidsavtale om atomsikkerhet under møtet i Kiev i dag. Avtalen legger til rette for et bredt samarbeid mellom Statens strålevern og Ukrainas ‘State Nuclear Regulatory Inspectorate’ fremover der tre konkrete prosjekter allerede er etablert.

Ved siden av gass er Ukraina svært avhengig av kjernekraft. Nærmere 65 prosent av landets elektrisitetsproduksjon kommer i dag fra de fire kjernekraftverkene Rivne, Khmelnitsky, South Ukraine og Zaporizhzhya, med totalt 15 reaktorer i drift.