Ny europeisk tilnærming til handtering av atomulykker

Tilbake

Publisert 24.11.2014, oppdatert 24.11.2014 13:36

Stikkord: Atomberedskap

Leiarane av dei europeiske strålevernmyndigheitene (HERCA) har blitt einige om ei ny tilnærming til handtering av ulike typar atomulykker, på tvers av landegrensene. Tilnærminga inneheld overordna prinisipp til felles tiltak mellom naboland.