Forbud mot sterke laserpekere

Tilbake

Publisert 05.12.2014, oppdatert 10.12.2014 13:18

Stikkord: Laser og lys, Laserpekere

Regjeringen forbyr import, salg og bruk av sterke laserpekere uten godkjenning fra Statens strålevern. Sterke laserpekere er et problem for lufttrafikken og kan føre til skade på øyne og hud.

Lyset fra en sterk laser kan skade øynene før man rekker å blunke.

Lyset fra en sterk laser kan skade øynene før man rekker å blunke.

I dag er regelverket slik at bruk og besittelse av sterke laserpekere i offentlig rom krever godkjenning fra Statens strålevern. Nå vil det ikke bli noe skille på offentlig og privat rom. Med et generelt forbud vil kun virksomheter og personer med et berettiget behov få godkjenning fra Statens strålevern til å importere, selge, kjøpe og bruke sterke laserpekere, uavhengig av om dette skjer i offentlig eller privat rom.

Les mer om saken på Helsedepartementets nettsider.

Lenke til forskriften på Lovdata.