Samarbeid om strålevern og forskning i Arktis

Tilbake

Publisert 16.12.2014, oppdatert 17.12.2014 15:41

Stikkord: Internasjonalt samarbeid

Nasjonale forskningsinstitusjoner og myndighetsorganer i Norge, Finland og Russland har nylig avsluttet et tre år langt forskningssamarbeid om radioaktivitet i Arktis og i subarktiske områder.

En atomulykke kan tære på omdømmet, viser ny rapport

En atomulykke kan tære på omdømmet, viser ny rapport

Forskere og myndighetsorganer har sett på radioaktivitet knyttet til landmiljø, havmiljø og atmosfæren, offentlig bevissthet rundt radioaktivitet og de sosiale følgene av en atomulykke.  Prosjektet har fått navnet CEEPRA (Collaboration Network on EuroArctic Environmental Radiation Protection and Research).

Tøft for omdømmet

CEEPRA-prosjektet er det første der man har vurdert de sosiale følgene av en atomulykke. Resultatene viser at følgene for en regions omdømme vil bli mye større enn de egentlige fysiske effektene. Det vil dessuten ta mye lenger tid å gjenopprette områdets omdømme enn det vil ta å overkomme de fysiske følgene for miljøet. Dette har man kommet til etter å ha snakket med eksperter og turistnæringen.

Ulykkesberedskap

CEEPRA-prosjektet hvor Statens strålevern har vært norsk prosjektpartner, har gjort risikovurderinger av potensielle atomulykker. Det er gjort ved å lage modeller og undersøke langtidseffektene i den euroarktiske regionen, samt mulige effekter på befolkningen, miljøet og industrien. Atmosfæriske og marine modeller i de ulike landene er sammenliknet og ulykkesberedskapen i regionen er blitt forbedret.

Prosjektpartnere

I tillegg til Statens strålevern har Strålsäkerhetscentralen (STUK) fra Finland deltatt, Meteorologiska institutet (FMI) og Pöyry Finland Oy. Den russiske partneren har vært Murmansk Marinbiologiske Institutt (MMBI). Nettverket har også samarbeidet med Metorologisk Institutt Norge (MET) og Det Sørlige Vitenskapelige Senteret under Det russiske vitenskapsakademi (SSC RAS).

 

Les CEEPRA-rapporten her.

Les utvidet pressemelding her.

Les mer om CEEPRA-prosjektet her: www.ceepra.eu.