Norge blir del av EUs varslingssystem for atomulykker

Tilbake

Publisert 18.12.2014, oppdatert 18.12.2014 14:20

Stikkord: Atomberedskap, Atomsikkerhet

Varslingssystemet som Norge nå slutter seg til, skal sikre at EU-landene får raskt varsel om atomhendelser.

EUs varslingssystem for atomulykker varsler Norge om ulykker som kan ha betydning for nordmenn i utlandet.

EUs varslingssystem for atomulykker varsler Norge om ulykker som kan ha betydning for nordmenn i utlandet.

Med varslingssystemet ECURIE kan Norge få meldinger om store alvorlige ulykker og hendelser som ikke er alvorlige for landet, men som kan ha betydning for norske interesser eller for nordmenn i utlandet. En døgnkontinuerlig vaktordning sikrer at meldinger via ECURIE mottas og viderevarsles til Kriseutvalget for atomberedskap og andre beredskapsaktører.

Varslingssystemet ECURIE har eksistert siden 1987. Land som ikke er medlem av EU kan også delta, og det er denne muligheten Norge benytter seg av.

Norge er allerede part i den internasjonale konvensjonen om tidlig varsling som forvaltes av det Internasjonale Atomenergibyrået (IAEA). Statens strålevern er fra før varslingspunkt for IAEA-konvensjonen, og vil også bli varslingspunkt for ECURIE.