Innfører elektronisk avfallsdeklarering i 2015

Tilbake

Publisert 29.12.2014, oppdatert 29.12.2014 12:49

Stikkord: Radioaktivt avfall

På Avfallsdeklarering.no kan du fra tidlig i 2015 deklarere farlig avfall og radioaktivt avfall elektronisk.
Avfallsdeklarering.no er den elektroniske erstatningen for dagens papirbaserte deklarasjonssystem for farlig avfall og radioaktivt avfall. Nettstedet skal fra tidlig neste år brukes av alle som har plikt til å levere og deklarere slik avfall. Virksomhetene bør starte tilretteleggingen allerede nå. Dette er en lenke til Miljødirektoratets sider med en nærmere beskrivelse av den elektroniske avfallsdeklareringen.

Nettsiden avfallsdeklarering.no lanseres i 2015

Nettsiden avfallsdeklarering.no lanseres i 2015