Forbudt å bruke sterke laserpekere uten godkjenning

Tilbake

Publisert 02.01.2015, oppdatert 02.01.2015 11:51

Stikkord: Laser og lys, Solarium

Fra nyttår er det forbudt å importere, selge og bruke sterke laserpekere uten godkjenning fra Statens strålevern. Annet nytt i år er at solarier ikke lenger trenger å være betjente.

Sterke laserpekere kan skade øynene før du rekker å blunke.

Sterke laserpekere kan skade øynene før du rekker å blunke.

Bakgrunnen for laserforbudet er at laserpekerne med sterk styrke kan føre til øye- og hudskade. Det har også vært et økende problem at lek med laser på bakken har belyst cockpit, noe som kan føre til at piloter blendes og mister kontroll over fartøyet.

Fra 1. januar i år kan betjening på solarier erstattes med forhåndsgodkjenning eller registrering kombinert med elektronisk adgangskontroll eller videoautomat med dokumentleser. Dette for å håndheve aldersgrensen på 18 år.

På Helse- og omsorgsdepartementets nettsider finner du en oversikt over nye lov- og regelendringer innen helsesektoren som gjelder fra 1. januar 2015.

 

Les mer om laserpekere på våre nettsider. Her finner du også mer informasjon om soling i solarium.