Delegasjon besøker Rivne kjernekraftverk i Ukraina

Tilbake

Publisert 02.02.2015, oppdatert 02.02.2015 15:42

Stikkord: Atomberedskap, Atomsikkerhet, Kjernekraftverk

En norskledet delegasjon drar i dag til Rivne kjernekraftverk i Ukraina for å drøfte atomsikkerhet.

Rivne kjernekraftverk i Ukraina har fire reaktorer i drift.

Rivne kjernekraftverk i Ukraina har fire reaktorer i drift.

 

Besøket er en videreføring av statsminister Erna Solbergs initiativ om et atomsikkerhetssamarbeid med Ukraina.

-Dette besøket vil gi oss god innsikt i behovene på ukrainsk side og vi vil diskutere konkrete samarbeidsprosjekter, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern.

Det statlige selskapet Energoatom som driver de fire kjernekraftverkene i Ukraina, har trukket frem at de ønsker lignende samarbeid om atomsikkerhet som det Norge har med Russland på Kola. Ved Kola-kraftverket har Norge bidratt med utstyr til kontroll med sikkerheten ved anlegget.

Rivne har to atomreaktorer som er av samme type som på Kola.  Kjernekraftverket ligger nordvest i Ukraina og har fire reaktorer i operativ drift. Tre av reaktorene ble bygget og godkjent i perioden 1973 til 1986. Den siste er fra 2006.

I delegasjonen som drar til Rivne inngår representanter for UD, Statens strålevern, ambassaden i Kiev, Institutt for Energiteknikk og deltagere fra svenske strålevernmyndigheter.