Ny samarbeidsavtale med Meteorologisk institutt

Tilbake

Publisert 06.02.2015

Stikkord: Atomberedskap, Atomsikkerhet, UV-indeks, UV-stråling

Statens strålevern og Meteorologisk institutt har signert en ny samarbeidsavtale på områdene atomberedskap og UV-stråling.

Direktør Ole Harbitz i Statens strålevern (t.h.) og direktør Anton Eliassen ved Meteorologisk institutt underskriver den nye avtalen.

Direktør Ole Harbitz i Statens strålevern (t.h.) og direktør Anton Eliassen ved Meteorologisk institutt underskriver den nye avtalen.

Meteorologisk institutt (MET) er en viktig rådgiver for Kriseutvalget for atomberedskap. Samarbeidet på UV handler om å sikre godt UV-varsel til publikum. Den nye samarbeidsavtalen erstatter den forrige fra 2011.