Radioaktivt avfall på dagsorden

Tilbake

Publisert 09.02.2015, oppdatert 09.02.2015 11:03

Stikkord: Radioaktivt avfall

Representanter fra en rekke internasjonale myndigheter og organisasjoner kommer til Norge denne uken for å diskutere spørsmål knyttet til deponering av radioaktivt avfall.

Langøya i Vestfold hvor NOAH behandlingsanlegg for avfall ligger. Foto: NOAH

Langøya i Vestfold hvor NOAH behandlingsanlegg for avfall ligger. Foto: NOAH

35 deltakere fra 10 land er invitert når Statens strålevern sammen med det internasjonale forumet Bioprota arrangerer workshop om radioaktivt avfall denne uken.

Deltakerne skal blant annet drøfte metoder som brukes i vurderingen av langsiktige effekter av radioaktivt avfall og farlig avfall i miljøet. Workshopen avsluttes med en befaring til avfallsdeponiet NOAH på Langøya i Vestfold.

Norge bidrar med presentasjoner fra blant annet Miljødirektorat, Strålevernet og CERAD (Centre for Environmental Radioactivity).