Høring av søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse til utslipp av radioaktive stoffer

Tilbake

Publisert 23.02.2015

Stikkord: Radioaktive utslipp

De radioaktive stoffene er fra Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen. Høringen finner du her.