Filmer om atomhandlingsplanen

Tilbake

Publisert 06.03.2015, oppdatert 06.03.2015 09:50

Stikkord: Atomhandlingsplanen

Vi har laget små filmsnutter om norsk innsats for atomsikkerhet i Nordvest-Russland.

Norge har over tid bidratt til atomsikkerheten i Nordvest-Russland. Den norske innsatsen har vært med på å redusere risikoen for atomulykker og radioaktiv forurensing i våre nærområder.

I løpet av de siste årene har Norge gjennomført store oppgaver som du kan få vite mer om i filmene:

 
Den norske innsatsen er forankret i regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene, atomhandlingsplanen, som har som mål å redusere risikoen for alvorlige ulykker og radioaktiv forurensning, og å hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveier.

Atomhandlingsplanen finansieres av Utenriksdepartementet (UD). Statens strålevern forvalter tilskuddsmidlene og er fagdirektorat for UD.