For sent å starte radonmåling i vår

Tilbake

Publisert 09.03.2015, oppdatert 09.03.2015 13:34

Stikkord: Radon

Fristen for å starte en radonmåling denne sesongen har gått ut.

Radon bør måles over minst to måneder i perioden fra midten av oktober til midten av april. Dersom du ikke allerede er godt i gang med å måle, anbefaler vi at du venter til neste målesesong. Du kan starte målingen når målesesongen begynner igjen i midten av oktober.

Her kan du lese mer om radonmåling.