Svært lave nivå av radioaktivt jod målt i Noreg

Tilbake

Publisert 23.03.2015

Stikkord: Atomberedskap, Radioaktivitet i luft

Strålevernet har målt svært lave nivå av radioaktivt jod (jod-131) på målestasjonen vår i Bærum. Verdiane er svært lave og inneber ikkje noko risiko for menneske eller miljø i Noreg.

Tilsvarande målingar er gjort i Finland og Sverige.

Ein liknande observasjon vart gjort i 2012 på målestasjonane våra i Nord-Noreg. Utsleppet den gong kom frå eit farmasøytisk firma i Ungarn.