Trådløse nettverk ikke farlig for helsa, viser ny EU-rapport

Tilbake

Publisert 23.03.2015, oppdatert 23.03.2015 15:18

Stikkord: Elektromagnetisk stråling, Mobil og trådløst

Eksponering fra trådløst utstyr som mobiltelefoner, basestasjoner og trådløse nettverk innebærer ikke noen helserisiko, viser en ny rapport fra EU-kommisjonens vitenskapelige komite.

Ekspertgruppen har gjennomgått alle relevante studier som er publisert etter forrige rapport som kom i 2009. Konklusjonene fra EU-kommisjonen samsvarer med Folkehelseinstituttets rapport som kom i 2012.

Når det gjelder el-overfølsomhet, med symptomer som hodepine, søvnforstyrrelser og utmattelse/trøtthet, er konklusjonen at ingen av disse tilstandene forårsakes av stråling fra trådløst utstyr eller høyspentanlegg.

Av rapporten går det fram at heller ikke høyspentanlegg er farlige for helsa. Til tross for omfattende forskning har man ennå ikke klart å finne helt ut av om barn som vokser opp i nærheten av slike anlegg har større risiko for å få kreftsykdommen leukemi. 

 

EU-rapporten kan leses her.

Faktaark finner du her.