Lever laserpekeren din til politiet

Tilbake

Publisert 09.04.2015, oppdatert 07.07.2015 13:26

Stikkord: Laserpekere, Laser og lys

Nå er det forbudt å ha sterke laserpekere uten godkjenning fra Statens strålevern. Har du en laserpeker liggende, skal du levere den til politiet innen 1. juli i år. Du kan få alvorlige øyeskader av strålene fra en laser.

Flere barn har mistet skarpsynet etter lek med sterke laserpekere.

Flere barn har mistet skarpsynet etter lek med sterke laserpekere.

Det har blitt forbudt med sterke laserpekere fordi de er skadelige for øynene.

-Flere barn har mistet skarpsynet ved laserstråling slik at de ikke lenger kan fokusere blikket på skriften i en bok, på veien når de sykler eller de har problemer med å se ballen i ballspill. De aller sterkeste laserpekerne kan også føre til hudskader og er brannfarlige, sier seksjonssjef Tone-Mette Sjømoen i Statens strålevern.

–Det er nå forbudt å ha sterke laserpekere. Lever derfor den sterke laserpekeren på din lokale politistasjon innen 1. juli, oppfordrer seksjonssjef Jørn Schjelderup i Politidirektoratet.

Laserpekerforbudet kommer også fordi det har vært et problem at piloter har blitt blendet av personer som leker med laser på bakken. Piloter som blir blendet, kan miste kontrollen over flyet.

Menneskeliv i fare

Blendingen av piloter med laser kan føre til at rednings- eller ambulansehelikopteret ikke får landet som planlagt, noe som kan sette mennesker som trenger hjelp i fare. Også av beredskapsmessige hensyn er det avgjørende at rednings-, politi- og ambulansehelikoptre kan lande så nært et skadested som mulig.

I perioden 2009 – 2013 ble det årlig registrert mellom 70 og 150 hendelser hvor det ble brukt laser mot fly, viser statistikk fra Luftfartstilsynet. I 2014 ble det rapportert om 67 laserhendelser her hjemme og 40 laserhendelser mot norsk luftfart i utlandet.

Ser ut som en penn

En sterk laserpeker kan se ut som en penn eller en lommelykt og være pyntet med barnslige motiv, men den er ikke noe leketøy.
Sterke laserpekere kan brukes som våpen mot politiet, for eksempel ved ran og demonstrasjoner. I slike tilfeller vil det være vanskelig for politiet å beskytte seg. Det trengs ulike briller for å beskytte seg mot ulike bølgelengder, og dagens laserpekere selges i flere ulike bølgelengder.

Bot

Selv om det nå er forbudt å ha en sterk laserpeker uten godkjenning fra Statens strålevern, kan du levere den fra deg til politiet innen sommeren uten at du risikerer straffeforfølgelse. Men etter 1. juli er det slutt. Da kan du få bot og bli anmeldt dersom du har en sterk laserpeker uten godkjenning. Det skal mye til for å få godkjenning for privatpersoner. Eksempelvis kan privatpersoner tilknyttet astronomiforeninger få bruke sterke lasere for å peke ut stjerner og objekter på himmelen.

 Sterke laserpekere:

  • En laserpeker er en håndholdt laser med batteri eller annen egen strømforsyning, beregnet for å holdes i hånden og peke på noe på avstand.
  • Sterke laserpekere har normalt en effekt på over 1 mW. Disse klassifiseres som 3R, 3B og 4. Slike laserpekere skal være merket med advarselssymbol og laserklasse, i tillegg til at bruksanvisningen skal gi informasjon om bølgelengde og effekt. Du kan ikke alltid stole på den informasjonen som følger med laseren, for tester har vist at styrken kan være høyere enn det som er oppgitt.

Strengere regler:

  • Fra 1. januar i år er det ulovlig å eie, besitte, tilvirke, importere, eksportere, overlate, håndtere, bruke og selge sterke laserpekere, klasse 3R, 3B og 4, uten godkjenning fra Statens strålevern, jf. strålevernforskriften § 8 tredje ledd.
  • Har du en sterk laserpeker uten godkjenning, kan du fortsatt ha den mens du venter på å få godkjenningssøknaden behandlet. Søknaden må sendes til Statens strålevern innen 1. mai 2015.
  • Har du ikke søkt om godkjenning, eller har du fått avslag på søknaden, må laserpekeren leveres til politiet innen 1. juli 2015.