Sikring og fjerning av brukt kjernebrensel i Andrejevbukta

Tilbake

Publisert 16.04.2015

Stikkord: Atomhandlingsplanen

Det brukte kjernebrenselet i Andrejevbukta representerer en risiko for forurensning over landegrensene, og er en hovedgrunn til at Norge engasjerer seg.

Det brukte kjernebrenselet må derfor være under konstant kontroll da det utgjør en trussel for helse og miljø. Norge og internasjonale aktører har konsentrert seg om samarbeidsprosjekter som legger forholdene til rette for en trygg opprydding. Å få fjernet det brukte kjernebrenselet er et russisk ansvar. Russiske myndigheter opplyser at dette arbeidet kan starte i 2017 og antas å ta 6-8 år. Status i arbeidet ble diskutert på det tekniske styringsgruppemøtet i Murmansk tirsdag 14. april.

Les mer om norsk innsats for atomsikkerhet i Andrejevbbukta.