Fortsatt radioaktivitet i norsk natur 29 år etter Tsjernobyl-ulykken

Tilbake

Publisert 24.04.2015, oppdatert 24.04.2015 12:33

Stikkord: Radioaktivitet i miljøet

En ny rapport fra Statens strålevern viser at det fortsatt måles høye nivåer av radioaktiv forurensning i Norge etter Tsjernobyl-ulykken i 1986.

Nordland, Trøndelag, Hedmark og Oppland fikk mest radioaktiv forurensning. I disse områdene regnet det da luftmassene fra Tsjernobyl nådde fram, og radioaktive stoffer falt ned på bakken og forurenset både inn- og utmark, skog, fjell og innsjøer. Det er nå gått 29 år siden ulykken, men fortsatt ligger en stor del av det radioaktive cesiumet der det falt ned i 1986.

Det er fortsatt høye nivåer av cesium-137 i villrein fra Nord-Rondane og Snøhetta. Foto: Martin Blom

Det er fortsatt høye nivåer av cesium-137 i villrein fra Nord-Rondane og Snøhetta. Foto: Martin Blom

Nedfallet bestod av en rekke radioaktive stoff. De fleste stoffene hadde kort nedbrytningstid og de er ikke lenger tilstede i naturen. Cesium-137 har lang nedbrytningstid og i de mest forurensede områdene vil dette være et problem som krever tiltak i flere tiår til. Cesium-137 overføres i næringskjeden fra jord til sopp og planter, og videre til dyr. Områder med mest forurensning har de høyeste nivåene av cesium-137 i planter og dyr. I tillegg til geografiske forskjeller, er det store variasjoner mellom år. Dette skyldes variasjoner i klima, beiteområde, beiteplanter og ulik tilgang på sopp med høyt innhold av cesium-137.

Siden 1986 og frem til i dag har det pågått en systematisk innsamling og analyse av cesium-137 i miljøprøver. I 2001 ble det opprettet et eget program for overvåkning av radioaktivitet i norske landområder og ferskvannssystemer. Programmet utføres i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning, Universitetet i Oslo og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Programmet finansieres av Klima- og miljødirektoratet. 

Rapporten Radioaktiv cesium i norske landområder og ferskvannssystemer kan du laste ned her (PDF).