Strålevernet på beredskapsøvelse i Ukraina

Tilbake

Publisert 24.04.2015, oppdatert 24.04.2015 13:19

Stikkord: Atomberedskap, Atomhandlingsplanen

Strålevernet har vært med på en beredskapsøvelse ved ukrainske Energoatoms krisesenter i Kiev. Energoatom er eier av og driver de fire kjernekraftverkene i Ukraina.
Scenarioet i øvelsen var tap av strøm ved kraftverket South Ukraine med dertil problemer med nedkjøling til et av kraftverkets tre reaktorer. Øvelsen simulerte utslipp til atmosfæren og evakuering av 3500 mennesker fra den nærliggende byen Yuzhnoukrainsk. Det amerikanske energidepartementet (DOE) var sentrale aktører i øvelsen.

Hovedformålet var å trene operatørene ved kraftverket på de nye beredskapsprosedyrene som er utviklet etter Fukushima. Kommunikasjon mellom verket og krisesenteret var også en del av øvelsen.

Strålevernet har et stort engasjement i Ukraina på strålevern og atomsikkerhet. Bl.a. som en oppfølging av Erna Solbergs initiativ på toppmøtet i Nuclear Security Summit i 2014, om økt samarbeid med Ukraina på disse områdene.

South Ukraine er ett av fire kjernekraftverk i Ukraina. Kraftverket har tre VVER reaktorer på hver 1000 MW. Rundt 50 % av strømproduksjonen i Ukraina kommer fra kjernekraft.