Pris for artikkel om 3D-simulering i atomoppryddingsarbeid

Tilbake

Publisert 24.04.2015, oppdatert 24.04.2015 14:24

Stikkord: Atomsikkerhet

Fagdirektør Malgorzata Sneve har fått Bernard Wheatley-prisen for en artikkel i det britiske fagtidsskriftet Journal of Radiological  Protection.

Fagdirektør Malgorzata Sneve. Foto: Statens strålevern.

Fagdirektør Malgorzata Sneve. Foto: Statens strålevern.

Fagdirektør Sneve i Statens strålevern får prisen sammen med den russiske ingeniøren  Konstantin Chizhov og andre medforfattere fra Russland og Storbritannia.

Den prisbelønte artikkelen omhandler 3D-simulering som verktøy for å forbedre sikkerhetskulturen  i atomoppryddingsarbeidet  i Andrejevabukta  i Russland.

Det er første gang Bernard Wheatley-prisen deles ut. Prisen går til beste publikasjon i the Journal of Radiological Protection i løpet av et år.