Ny organisering av helseforvaltningen

Tilbake

Publisert 12.05.2015

Stikkord: Statens strålevern

Helse- og omsorgsdepartementet vil omorganisere den sentrale helseforvaltningen, og Statens strålevern etableres som etat i Helsedirektoratet fra og med 1. januar 2016.
Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets nettside.