Avfallsdeklarering kan nå gjøres på nett

Tilbake

Publisert 13.05.2015, oppdatert 13.05.2015 10:09

Stikkord: Utslipp og avfall

Et nytt elektronisk system ved levering av farlig og radioaktivt avfall er nå åpent for alle brukere på avfallsdeklarering.no.

Virksomheter som leverer fra seg radioaktivt eller farlig avfall, skal fylle ut et skjema med opplysninger om hvor avfallet kommer fra, hva det inneholder og hvilke egenskaper det har. Det innebærer å deklarere avfallet. Nå kan dette gjøres rett på nett. Det er Miljødirektoratet og Statens strålevern som har utviklet det nye systemet.

-Dette betyr mye mindre papir og en enklere og mer effektiv hverdag både for næringslivet og for oss, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Deklarering av farlig og radioaktivt avfall sikrer at myndighetene har nødvendige opplysninger om avfallet og gjør det enklere å sjekke at det håndteres forsvarlig.

-For Strålevernet betyr dette nye systemet at vi får en bedre oversikt over det radioaktive avfallet i Norge. Det gir et godt grunnlag for å vurdere og sette i verk målrettede virkemidler på avfallsområdet. sier fagdirektør Kristin Elise Frogg

Les mer: