Strålevernet bidrar til økt atomsikkerhet i Ukraina

Tilbake

Publisert 01.06.2015, oppdatert 01.06.2015 13:50

Stikkord: Atomhandlingsplanen, Atomsikkerhet

Strålevernet har hatt besøk av det ukrainske strålevernet og det ukrainske atomenergiselskapet Energoatom. Møtene skjedde i rammen av den norske innsatsen for å bidra til økt atomsikkerhet i Ukraina. Strålevernet undertegnet også en avtale med Energoatom. Avtalen legger til rette for samarbeid om sikkerhetsprosjekter også ved ukrainske kjernekraftverk.

Styrke den ukrainske strålevernsmyndigheten

I samarbeidet som nå er etablert vil Strålevernet bidra til å styrke den ukrainske strålevernsmyndigheten SNRIU og deres regelverk på viktige områder. Dette gjelder innenfor sikring av radioaktive kilder, avfall, urangruveindustrien samt tilsyn og sikkerhet ved Ukrainas kjernekraftverk. I flere av prosjektene deltar også svenske myndigheter. Norge arbeider aktivt for at innsatsen i Ukraina skal være godt internasjonalt koordinert.

Avtale om prosjekt på kjernekraftverk

Strålevernet inngikk en avtale med Energoatom som vil muliggjøre fremtidige prosjekter for økt atomsikkerhet i Ukraina, blant annet på kjernekraftverk. Det er det statlige selskapet Energoatom som eier og driver alle de fire kjernekraftverkene i Ukraina og som står for over halvparten av landets totale elektrisitetsproduksjon. Samarbeidet med Energoatom er viktig for å kunne bidra til økt sikkerhet ved anleggene.

- Vi skal bidra til økt atomsikkerhet i Ukraina. Samarbeidet både med ukrainsk strålevern og operatøren Energoatom er viktig for Ukraina. Det er selvsagt også viktig for Norge, fordi vi bidrar til reduksjon av potensielle atomtrusler som i verste fall også kan ramme Norge, sier avdelingsdirektør Per Strand.

Statsministerens initiativ

På toppmøtet for atomsikkerhet Nuclear Security Summit i mars 2014 tok statsminister Solberg sammen med tidligere svensk utenriksminister Carl Bildt initiativ til et forsterket atomsikkerhetssamarbeid med Ukraina. Norge og Ukraina har hatt samarbeid på atomsikkerhetsområdet helt siden Tsjernobyl-ulykken i 1986.

Direktør Mykola Kukharchuk og avdelingsdirektør Per Stand undertegner avtalen mellom Energoatom og Strålevernet.

Direktør Mykola Kukharchuk og avdelingsdirektør Per Stand undertegner avtalen mellom Energoatom og Strålevernet.