Ingen merknader fra Riksrevisjonen

Tilbake

Publisert 09.06.2015, oppdatert 09.06.2015 15:58

Stikkord: Statens strålevern

Riksrevisjonen har hatt en gjennomgang av vårt årsregnskap for 2014, og har ingenting å bemerke.
Brev fra Riksrevisjonen til Statens strålevern.