Norsk stråleterapimøte 2015 i Oslo - tema prostatakreft

Tilbake

Publisert 24.06.2015, oppdatert 24.06.2015 13:24

Stikkord: Stråleterapi, Stråleterapimøtet

14.–15. oktober arrangeres Norsk stråleterapimøte på Thon Hotell Opera i Oslo. Møtet er tverrfaglig og beregnet for alle yrkesgrupper som er involvert i stråleterapi av kreftpasienter.
Tema på årets møte er stråleterapi av prostatakreft.

Nasjonale og internasjonale foredragsholdere vil bidra ved å belyse ulike problemer og utfordringer knyttet til stråleterapi av prostatakreft. Alle landets stråleterapienheter er invitert til å delta i en workshop ved å planlegge stråleterapi for to anonymiserte prostata-pasienteksempler. Stråleterapienhetenes ulike forslag til behandlingsopplegg for de gitte pasienteksemplene vil presenteres og diskuteres på møtet.

Norsk stråleterapimøte er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Radiografforbund, Norsk Forening for Medisinsk Fysikk, Norsk onkologisk forening og KVIST-gruppen ved Statens strålevern.

Det søkes om godkjenning av møtet som ikke-obligatorisk kurs for leger i spesialisering.

Program og påmelding.