Nytt kart viser radonutsatte områder i Norge

Tilbake

Publisert 25.06.2015, oppdatert 25.06.2015 22:19

Stikkord: Radon

For første gang er det utviklet et nasjonalt kart som viser hvilke områder i Norge som kan være mer utsatt for radon enn andre. 

Det nye radonkartet er basert på kunnskap om geologiske forhold og 
inneluftmålinger av radon.

-Kartet kan være til hjelp når kommunene skal planlegge nye utbyggingsprosjekter. Velger man å bygge på radonutsatte områder, må man være ekstra påpasselig med radonforebyggende tiltak, sier seniorrådgiver Ingvild Finne i Statens strålevern.

Privatpersoner kan også bruke kartene til å danne seg et bilde av hvordan radonnivået er i området der de bor. Men for å få sikker kunnskap om radonnivået i huset sitt, må de måle selv.

Det nye nasjonale aktsomhetskartet er utviklet av Strålevernet og Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Kan gi lungekreft

Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som dannes i berggrunnen. Gassen er helsefarlig dersom den siver inn i boliger og bygg - da kan den forårsake lungekreft over tid. Kreftrisikoen øker med radon-konsentrasjonen og med tiden man oppholder seg i en radonutsatt bygning. Radon er særlig farlig i kombinasjon med røyking.

Statens strålevern anbefaler at alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier. For skoler, barnehager og utleieboliger er grenseverdiene forskriftfestet i strålevernforskriften.

 

Les mer om radon:

http://www.nrpa.no/radon
http://www.nrpa.no/temaartikler/92272/radon-i-arealplanlegging