Tilsyn viste manglende registrering av strålekilder

Tilbake

Publisert 02.07.2015, oppdatert 06.07.2015 09:08

Stikkord: Stråling i industri og forskning

Statens strålevern har gjennomført nettbasert tilsyn ved 70 radiografivirksomheter i Norge. Tilsynet viser at mange ikke registrerer strålekildene sine i Strålevernets elektroniske meldesystem.

Tilsynet viser at 14 av 22 avvik skyldtes manglende registrering av strålekildene i Strålevernets elektroniske meldesystem. Det er et krav til alle virksomheter som har godkjenning til å drive med industriell radiografi om å registrere strålekildene sine i dette meldesystemet.

-Det er ikke tilfredsstillende at såpass mange virksomheter ikke har registrert strålekildene sine. Vi jobber kontinuerlig med å få alle relevante aktører til å bruke meldesystemet vårt, sier avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen i Statens strålevern.

Tilsynet er gjort ved 70 virksomheter som har godkjenning for å utføre industriell radiografi i Norge. Industriell radiografi innebærer bruk av radioaktive kilder, røntgenapparater og akseleratorer -  ofte i åpne industrilokaler eller utendørs. 

Mer effektivt online

Virksomhetene som ble undersøkt, er spredt over hele landet (figur 1). Antall og geografi gjør det til en stor oppgave å føre regelmessig stedlig tilsyn med disse virksomhetene. Før første gang prøvde Strålevernet derfor ut å gjennomføre et nettbasert tilsyn. Det ble gjort i form av en sjølmelding der virksomhetene måtte svare på spørsmål relatert til hvordan strålevernforskriftens krav ble oppfylt. Det nettbaserte tilsynet ble fulgt opp med stedlig tilsyn ved utvalgte virksomheter.

- Det nettbaserte tilsynet har gitt oss mye informasjon og spart oss for mye reising. Vi hadde ikke rukket å få inn så mye informasjon på den tiden vi har brukt nå ved å utføre tilsynene på stedet, sier Kofstadmoen.

Arbeidsbelastningen for virksomhetene med å besvare spørreundersøkelsen har heller ikke vært veldig stor. 91 prosent av de som deltok brukte mindre enn to timer på å besvare den.

Figur 1: Radiografivirksomheter i Norge, fargekodet etter tid siden forrige tilsyn (grønt = nylig, rødt = lenge siden).

Figur 1: Radiografivirksomheter i Norge, fargekodet etter tid siden forrige tilsyn (grønt = nylig, rødt = lenge siden).

Resultater

Undersøkelsen var ikke frivillig og hadde en svarprosent på 100. Her er noen av resultatene:

  • De 70 virksomhetene disponerer 492 meldepliktige strålekilder; 255 gammakilder og 237 røntgenkilder. 
  • Strålevernet ga 22 avvik fordelt på 17 virksomheter, og 72 anmerkninger fordelt på 33 virksomheter. 
  • 14 av de 22 avvikene skyldtes manglende registrering av strålekildene i Strålevernets elektroniske meldesystem.
  • To tredeler av virksomhetene har 10 eller færre operatører (figur 2), to tredeler har fem eller færre strålekilder (figur 3).

Alle avvikene er fulgt opp og rettet i ettertid og tilsynssakene er nå lukket.

Oversikt over avvik ved 70 undersøkte radiografivirksomheter.

Oversikt over avvik ved 70 undersøkte radiografivirksomheter.