Ny prosedyre for radonmåling i skoler og barnehager

Tilbake

Publisert 02.07.2015, oppdatert 15.10.2015 09:45

Stikkord: Radon

Strålevernet har fastsatt en måleprosedyre som beskriver hvordan radonmålinger skal utføres i skoler og barnehager.

Strålevernforskriften setter krav til skoler og barnehager om å dokumentere radonnivået. Den nye prosedyren skal sikre at  radonmålingene utføres riktig.

Hovedmålgruppen for prosedyren er leverandører av radonmålinger og måletjenester, og driftsansvarlige i kommunene.

Radon i inneluft kan føre til lungekreft på sikt.

Radon i inneluft kan føre til lungekreft på sikt.