Mindre radioaktivitet i sau og geit enn i fjor

Tilbake

Publisert 25.08.2015

Stikkord: Radioaktivitet i miljøet

Radioaktiviteten i kjøtt og melk fra dyr på utmarksbeite er så langt i år ikke så høy som i fjor, viser ferske målinger. De høye verdiene i fjor skyldtes den store mengden sopp som dyrene spiste.

Sopp tar opp radioaktivitet fra jorden. Spiser sauen mye sopp, blir det fort mer radioaktivitet i kjøttet. Foto: Olaug Gjelsvik

Sopp tar opp radioaktivitet fra jorden. Spiser sauen mye sopp, blir det fort mer radioaktivitet i kjøttet. Foto: Olaug Gjelsvik

Sopp kan ta opp mye radioaktivitet fra jorden, og mye sopp i beiteområdene kan derfor fort gi en økning i radioaktiviteten i kjøtt og melk.

-Den sene snøsmeltingen i fjellet mange steder i år kan bety at soppsesongen er forsinket. Blir det mye sopp senere i år, kan radioaktiviteten øke igjen.  Derfor er det nødvendig å følge nøye med på utviklingen videre i august og september, sier seksjonssjef Anne Liv Rudjord i Strålevernet.

Nedfall etter Tsjernobyl

Strålevernet overvåker nivåene av radioaktivt cesium i utmarksbeitende dyr gjennom sommeren for å varsle om forventede nivåer i dyr før slakting. Dette skjer som følge av det radioaktive nedfallet etter Tsjernobyl-ulykken. Særlig deler av Buskerud, Oppland, Trøndelag og sørlige deler av Nordland fikk mye radioaktivt nedfall etter ulykken.

 
Nedfallet bestod av ulike radioaktive stoffer, og siden nedbrytingen av cesium-137 går svært langsomt, finnes det fortsatt i norsk natur - 29 år etter ulykken.

Følges fra mai til september

I sommer overvåkes besetninger fra Hedmark, Oppland, Buskerud, Nord-Trøndelag og Nordland. Overvåkningen omfatter flere besetninger av sau, storfe- og geiter. Besetningene følges fra beiteslipp i mai/juni til dyrene tas ned fra beite i september.

Husdyr som beiter i utmark får i seg radioaktivt cesium gjennom beitevekster som er forurenset. Dette fører til forurensning av kjøtt og melk. Overføring av radioaktivt cesium til dyr på utmarksbeite kan være 10-100 ganger høyere enn for dyr i innmarksområder.

Lavere verdier

De siste resultatene frem til 18. august viser at besetningene fra Oppland har lavere verdier av radioaktivt cesium enn i 2014. Målinger i august på saueflokken som beiter i Vestre Slidre i Oppland gir medianverdier på 142 for både lam og søyer.

I 2014 var tallene 542 becquerel per kilo (Bq/kg) for lam og 447 Bq/kg for søyer. Melk fra storfebesetningene i Vang og Øystre Slidre i Oppland viser noe lavere nivåer enn i fjor. Geitebesetningen i Vang hadde en konsentrasjon på 68 Bq/kg den 17.august mot 236 Bq/kg på samme tidspunkt i fjor. Besetningene fra Stor-Elvdal og Alvdal i Hedmark har lave konsentrasjoner, som i 2014.