Fyllmasser under huset ditt kan gi radonfare

Tilbake

Publisert 27.08.2015, oppdatert 27.08.2015 12:35

Stikkord: Radon

Pukk og andre tilkjørte masser som legges under huset ditt, kan øke radonfaren innendørs.  Strålevernet anbefaler derfor at disse massene har en øvre grense for konsentrasjon av radium og uran, siden disse stoffene danner radongass.

Radongass fra pukk kan sive inn i huset gjennom sprekker og gi økt risiko for lungekreft. (Illustrasjon: Strålevernet, Mari Komperød)

Radongass fra pukk kan sive inn i huset gjennom sprekker og gi økt risiko for lungekreft. (Illustrasjon: Strålevernet, Mari Komperød)

Som husbygger bør du be om dokumentasjon på at innholdet av radium og uran i massene du får tilkjørt under eller rundt huset ditt er lav. Mye radium og uran i disse massene kan føre til høy konsentrasjon av radon inne. Radongassen kan sive inn i huset gjennom sprekker og gi økt risiko for lungekreft. Kreftrisikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften.

Statens strålevern anbefaler nå at konsentrasjonen av radium i disse massene er så lav som mulig, og lavere enn 150 becquerel per kilogram.
For deg som er ferdig med husbyggingen, finner du radoninnholdet i huset ditt ved å måle radon i inneluften.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utarbeidet en anbefalt prosedyre for prøvetakning og analyse av pukk.  
 
Les mer om radon på www.nrpa.no/radon og www.ngu.no.