Norge og Russland enige om atomvarsling

Tilbake

Publisert 09.09.2015

Stikkord: Atomberedskap, Atomhandlingsplanen, Atomsikkerhet

Norge og Russland er nå enige om felles varslingsprosedyrer ved atomulykker. Prosedyrene skal sikre rask varsling ved atomhendelser, noe som er viktig for beredskapen i Norge.

Varslingsprosedyrene skal etter planen undertegnes av direktør Ole Harbitz i Statens strålevern og direktør Sergey Kiriyenko i Rosatom neste uke, under IAEAs generalforsamling i Wien.

-De nye prosedyrene vil føre til rask varsling ved atomhendelser. Samtidig er det ikke til å unngå at ulykker og hendelser ofte blir kjent gjennom media først. Denne informasjonen er ikke alltid kvalitetssikret. Desto viktigere er det at vi får både kvalitetssikret og rask informasjon fra myndighetene i Russland, sier seksjonssjef Ingar Amundsen i Strålevernet.

Les mer om saken på Utenriksdepartementets nettsider.