Fant 18 avvik på tilsyn i laserklinikker

Tilbake

Publisert 15.09.2015, oppdatert 15.09.2015 11:08

Stikkord: Laser og lys, Tilsyn

Under en tilsynsrunde i Stavanger, Sandnes, Trondheim og Kristiansund fant Strålevernet 18 avvik hos 10 virksomheter som bruker laser og intens pulset lys (IPL) i kosmetisk behandling.

Avvikene dreier seg i hovedsak om manglende skriftlig dokumentasjon på risikovurderinger, i tillegg til internkontroll og skriftlige behandlingsprosedyrer. Noen virksomheter hadde ikke dokumentasjon på opplæring av behandlere, hadde ikke utpekt strålevernkoordinatorer eller manglet teknisk dokumentasjon til laserne.

Strålevernet har vært i kontakt med alle virksomhetene i etterkant av tilsynene, og avvikene som ble avdekket, har blitt rettet.

Strålevernet ga ni anmerkninger i løpet av tilsynsrunden som omfattet både store og små  virksomheter. Anmerkningene dreide seg i hovedsak om bruk av reflekterende flater i behandlingsrommene, noe som kan være risikofylt ved bruk av laser.
Behandlerne ved de ulike virksomhetene hadde i stor grad fokus på strålevern og var bevisst hvilken risiko som var forbundet med bruk av lasere og IPL.

Tilsynene hadde særlig fokus på:

 
- Virksomhetenes organisering av strålevern, implementering av strålevern i internkontroll og HMS-arbeid.
- Virksomhetenes avtale med ansvarlig lege.
- Forholdet mellom autorisert helsepersonell og medhjelper.
- Risikovurdering og forebyggende tiltak.
- Virksomhetens opplæring av personell som benytter lasere og andre sterke optiske strålekilder.