Prosedyrer for atomvarsling mellom Norge og Russland på plass

Tilbake

Publisert 15.09.2015, oppdatert 15.09.2015 15:59

Stikkord: Atomberedskap, Atomhandlingsplanen

Norge og Russland undertegnet i dag felles varslingsprosedyrer ved atomulykker. -Dette er en ny bekreftelse på at atomsamarbeidet mellom Norge og Russland er basert på gjensidig tillit. Avtalen sikrer rask informasjonsutveksling ved atomhendelser og er en viktig milepæl i vårt samarbeid med Russland, sier direktør Ole Harbitz.

Under signeringen. Fra venstre: Amassadør i Wien Bente Angell-Hansen, fagdirektør Kristin Frogg, Strålevernet, direktør Ole Harbitz, Strålevernet og direktør Sergey Kiriyenko, Rosatom. (Foto: Ambassaden i Wien)

Under signeringen. Fra venstre: Amassadør i Wien Bente Angell-Hansen, fagdirektør Kristin Frogg, Strålevernet, direktør Ole Harbitz, Strålevernet og direktør Sergey Kiriyenko, Rosatom. (Foto: Ambassaden i Wien)

Varslingsprosedyrene ble undertegnet av direktør Ole Harbitz i Statens strålevern og direktør Sergey Kiriyenko i Rosatom under IAEAs generalforsamling i Wien tirsdag.

Norge og Russland har de siste årene arbeidet med å styrke den felles varslingsavtalen om atomulykker fra 1993 gjennom konkrete prosedyrer for varsling. Prosedyrene som nå er klare, har vært gjennom en bred forankring på russisk side hvor flere myndigheter har vært involvert.

 
Regjeringen har god beredskap som et viktig mål. De nye prosedyrene innebærer at Norge får kvalitetssikret og rask varsling fra Russland ved atomhendelser. Det er svært viktig for vår atomberedskap.

Atomhendelser omfatter både ulykker, hendelser i fredstid eller ved sikkerhetspolitiske kriser og krig. Norge har vært en pådriver for å få rask og kvalitetssikret varsling om atomhendelser.

Norske strålevernmyndigheter er blitt invitert regelmessig som observatør ved russiske atomøvelser. Nå legges det opp til hyppigere øvelser og mer regelmessig informasjonsutveksling hvor de nye varslingsrutinene prøves ut.

Norge har etablert en permanent beredskap for å håndtere atomhendelser, med egen døgnvakt for varsel om atomhendelser nasjonalt og internasjonalt.