Norsk-rumensk samarbeid om atomsikkerhet

Tilbake

Publisert 18.09.2015, oppdatert 24.09.2015 10:59

Stikkord: Atomsikkerhet

Under IAEAs generalkonferanse i Wien denne uken presenterte Strålevernet de foreløpige resultatene fra et samarbeid med Romania om atomsikkerhet.

Her presenteres de foreløpige resultatene av Norges samarbeid med Romania om atomsikkerhet. (Foto: Statens strålevern)

Her presenteres de foreløpige resultatene av Norges samarbeid med Romania om atomsikkerhet. (Foto: Statens strålevern)

Prosjektet har som formål å styrke Romanias strålevernmyndighet, CNCAN, på en rekke viktige områder: sikkerhetsanalyser, tilsyn, transportsikkerhet, avfallsbehandling, dekommisjonering, radioaktive kilder i medisin og industri, safeguards og beredskap.

Så langt i samarbeidet er det utviklet 25 dokumenter til bruk i Romanias atomsikkerhetsarbeid. 13 av dem er nasjonale og internasjonale anbefalinger som er blitt iverksatt, mens 12 av de 25 dokumentene er klare til å tas i bruk av myndighetene i Romania.

Samarbeidet er basert på erfaringsutveksling med norske og internasjonale eksperter, opplæring, regelverksutvikling og utstyrsanskaffelser. IAEA spiller en nøkkelrolle som garantist for at prosjektet skjer i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder og metoder.

Det norsk-rumenske atomsikkerhetsprosjektet er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene.

-Dette er et omfattende prosjekt hvor vi søker å gjøre en forskjell for atomsikkerhetsmyndighetene i Romania. Men Norge har også alt å tjene på slikt forebyggende atomsikkerhetssamarbeid med europeiske land, og EØS-midlene har vært instrumentelle, sier direktør Ole Harbitz.

Samarbeidsprosjektet skal avsluttes i april 2017.

Les mer:
Nuclear safety cooperation between Norway and Romania under Norway Grants