Utsatt ikrafttredelse av alderskontrollsystem for solarier

Tilbake

Publisert 09.10.2015

Stikkord: Solarium

I tråd med Strålevernets anbefaling vedtok regjeringen 9. oktober 2015 at ikrafttredelse av alderskontrollsystem for solarier skal utsettes til 1. juli 2016.

En slik utsettelse vil gjøre det enklere for solarievirksomheter å iverksette tilfredsstillende alderskontroll innen fristen, og samtidig påse at kravet til informasjon til kunden oppfylles i samsvar med Strålevernets retningslinjer.

Forskrift om endring i strålevernforskriften.