Radon på arbeidsplassen

Tilbake

Publisert 12.10.2015, oppdatert 13.10.2015 08:21

Stikkord: Radon

Denne uken samles arbeids- og strålevernmyndigheter i Europa for å utveksle erfaringer om radon på arbeidsplasser.

Norges erfaringer fra arbeidet med radon i bygg er verdifull informasjon når arbeids- og strålevernmyndigheter i Europa er samlet for å diskutere radon på arbeidsplasser. (Foto: Statens strålevern)

Norges erfaringer fra arbeidet med radon i bygg er verdifull informasjon når arbeids- og strålevernmyndigheter i Europa er samlet for å diskutere radon på arbeidsplasser. (Foto: Statens strålevern)

Radon på arbeidsplasser er tema i et nytt EU-direktiv som EU-landene skal implementere. Norge er som EØS-medlem ikke bundet av direktivet, men våre problemstillinger på dette området er like mange som i andre EU-land.  Norges erfaringer med håndtering av radon i bygg er dessuten nyttige for andre europeiske land.

Radon er en naturlig gass som dannes i bakken. Utendørs er radon vanligvis ikke noe problem, men hvis den oppkonsentreres i luften inne i bygg, avgir den stråling som vi puster inn, noe som over tid kan føre til lungekreft.

Rundt 45 deltakere fra 20 ulike land deltar på workshopen som arrangeres av Statens strålevern sammen med strålevernmyndighetene i Frankrike og Sveits.

I tillegg til å drøfte radon på arbeidsplasser skal deltakerne også ta opp radon i bygninger hvor allmenheten har adgang.

Det er HERCA (Heads of the European Radiological protection Competent Authorities) som har tatt initiativ til workshopen. Den støttes av EU-kommisjonen, Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Verdens Helseorganisasjon (WHO) og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).