Det norske atomsikkerhetsarbeidet må styrkes, påpeker IAEA

Tilbake

Publisert 16.10.2015, oppdatert 16.10.2015 11:00

Stikkord: Atomberedskap, Atomreaktor, Atomsikkerhet

Norge må styrke arbeidet for å unngå terrorhandlinger ved de to norske atomanleggene i Halden og på Kjeller, konkluderer Det internasjonale atomenergibyrået, IAEA.

En ekspertgruppe fra IAEA har nå avsluttet en to uker lang gjennomgang av sikkerheten ved de to norske atomanleggene.

Ekspertene peker på at den fysiske sikringen ved atomanleggene må bli bedre. Det omfatter blant annet bedre sikring av transporten av det nukleære materialet.

Også informasjons- og datasikkerheten hos operatøren Institutt for energiteknikk (IFE) og myndighetene som sikrer atomanleggene må styrkes, påpeker ekspertgruppen.

De peker også på at Norges regelverk på dette feltet må oppdateres for å være i tråd med internasjonalt regelverk.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Halden-reaktoren har vært i drift siden 1959. Foto: Statens strålevern.

Halden-reaktoren har vært i drift siden 1959. Foto: Statens strålevern.

Uavhengig rolle

Ekspertene understreker at det er viktig at Statens strålevern har en uavhengig rolle som sikkerhetsmyndighet, både finansielt og operativt. Dette for å sikre uavhengige beslutninger på området.   

-Denne gjennomgangen er et verdifullt bidrag i arbeidet vårt med å bedre sikringen ved de norske atomanleggene, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern.

Hindre sabotasje

Den omfattende undersøkelsen som er gjort, kalles IPPAS (International Physical Protection Advisory Service).

En IPPAS er et av IAEAs viktigste virkemidler for å bistå medlemsland med å overholde forpliktelsene etter konvensjonen om fysisk beskyttelse av nukleært materiale, som Norge er tilsluttet.

Formålet med denne konvensjonen er å hindre at nukleært eller annet radioaktivt materiale kommer ut av myndighetens kontroll og brukes i en atombombe eller en radioaktiv «skitten» bombe. Formålet er også å sikre anleggene mot sabotasje.

Det er ikke gjennomført en IPPAS ved de norske atomanleggene siden 2003. Det er det økte fokuset på terror generelt i samfunnet som har ført til den omfattende ekspertgjennomgangen. 

IPPAS-teamet har gjennomført intervjuer, gått gjennom dokumenter og vært på befaring på flere av anleggene.