Nå er det tid for å måle radon i boligen din

Tilbake

Publisert 19.10.2015, oppdatert 19.10.2015 10:32

Stikkord: Radon

Oktober er tiden for å starte opp med radonmåling i huset ditt. Radon i boliger er den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft, etter aktiv røyking.

Det er enkelt å måle radon. Legg målebrikkene i en hylle i to måneder, og send dem deretter til et laboratorium for analyse. (Foto: Statens strålevern)

Det er enkelt å måle radon. Legg målebrikkene i en hylle i to måneder, og send dem deretter til et laboratorium for analyse. (Foto: Statens strålevern)

 

- Vi anbefaler folk å måle radon i perioden midten av oktober til midten av april. Dette er i fyringssesongen, og radonnivåene er vanligvis høyest da, sier rådgiver Maria Larsson i Strålevernet.

Stråling til lungene

Radon er en gass som dannes naturlig i bakken. Utendørs er ikke radon noe problem, men  innendørs kan radon oppkonsentreres i lufta. Når vi puster inn, avgir radon stråling til lungene som over tid kan føre til lungekreft.

Beregninger viser at hvert år dør rundt 300 nordmenn av lungekreft forårsaket av radon, enten alene eller i kombinasjon med røyking. Kombinasjonen radon og røyking øker risikoen for å få lungekreft ytterligere. Risikoen for å få kreft bestemmes av hvor lenge du utsettes for radon og hvor høyt radonnivået i boligen din er.

Siver gjennom sprekker

Det er særlig folk som bor i enebolig, rekkehus eller de to laveste etasjene i blokk som bør måle radon. Det er fordi radongassen trenger inn fra grunnen gjennom sprekker og utettheter i huset. Når vi varmer opp boligene våre i vinterhalvåret, skapes det et undertrykk innendørs, slik at luft og radongass fra bakken nærmest suges inn hvis ikke huset er helt tett mot grunnen.

Om radonnivåene i huset ditt viser seg å være for høye, kan ventilering eller tetting av åpenbare hull mot grunnen være effektive tiltak for å hindre at radon siver inn.

Mål i to måneder

Det er enkelt og billig å måle radon. Typisk koster det 400-600 kroner, og målingen gjennomfører du enkelt selv. Du legger bare målebrikkene i en bokhylle i to måneder, og sender dem deretter til et laboratorium for analyse.

Det er viktig at du måler radon i minst to måneder, siden radonkonsentrasjonen kan variere mye fra dag til dag og fra uke til uke. En kortere måling enn to måneder gir ikke god nok informasjon.
Leier du ut, er du nå forpliktet til å måle radon og du må gjøre tiltak hvis det viser seg at radonnivået er for høyt.

Radonnivåene skal holdes så lave som mulig. Du bør gjøre tiltak når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter). Radonnivåer skal alltid være lavere enn 200 Bq/m3.

 

Slik måler du radon:

• Ta kontakt med et radonmålefirma.  Der kan du bestille målebrikker. Målebrikkene sendes til deg i posten. Ta gjerne kontakt med flere ulike firmaer, for å sammenligne pris og tilbud. Hør også med din kommune. Enkelte kommuner har inngått avtale med et målefirma og tilbyr prisgunstige målinger til innbyggerne.

• For videre fremgangsmåte, se våre sider om måling av radon i boliger.

 
• Det finnes også elektroniske måleapparater som du kan bruke til å måle radon med. Bruker du et slikt apparat, må du også gjøre en langtidsmåling. Apparatet må stå på samme målepunkt i minst to måneder. En måling over kortere tid vil være usikker og gir ikke god nok informasjon.