Europeisk radondag

Tilbake

Publisert 07.11.2015

Stikkord: Radon

Den europeiske radondagen i dag 7. november er en fin anledning til å begynne å måle radon i huset ditt. Radon kan trenge inn fra grunnen gjennom sprekker og utettheter i boligen. Vi kan få lungekreft av å puste inn radon over tid.

 

Ute er radongassen fra bakken vanligvis ikke noe problem, men innendørs kan radon oppkonsentreres i lufta. Når vi puster inn radon, bestråles lungene våre; det kan over tid føre til lungekreft.

 

Siden radon trenger inn fra grunnen gjennom sprekker og utettheter, er det særlig de som bor i enebolig, rekkehus eller i de to laveste etasjene i blokk, som må måle radon. Når vi varmer opp boligene våre i vinterhalvåret, skapes det et undertrykk innendørs, slik at luft og radongass fra bakken nærmest suges inn hvis ikke huset er helt tett mot grunnen.

Radonnivået kan variere veldig fra hus til hus. Selv om naboen ikke har målt for høye radonverdier, kan det godt hende at du har det. Derfor er det alltid lurt å måle selv, og du må måle i to måneder i vinterhalvåret.

 

Beregninger viser at det dør rundt 300 nordmenn hvert år av lungekreft forårsaket av radon, enten alene eller i kombinasjon med røyking. Kombinasjonen radon og røyking øker risikoen for å få lungekreft ytterligere. Risikoen for å få kreft bestemmes av hvor lenge du utsettes for radon og hvor høyt radonnivået i boligen din er.

 

Les mer om den europeiske radondagen her.