Internasjonalt møte om kontroll av kjernefysisk nedrustning

Tilbake

Publisert 16.11.2015, oppdatert 17.11.2015 10:04

Stikkord: Internasjonalt samarbeid

Utenriksminister Børge Brende åpnet i Oslo i dag det andre plenumsmøtet i Internasjonalt partnerskap for kontroll av kjernefysisk nedrustning (IPNDV). Forumet ble etablert tidligere i år og er en viktig del av det internasjonale nedrustningsarbeidet.

Utenriksminister Børge Brende åpner i Oslo i dag det andre plenumsmøtet i Internasjonalt partnerskap for kontroll av kjernefysisk nedrustning (IPNDV). Forumet ble etablert tidligere i år og er en viktig del av det internasjonale nedrustningsarbeidet. Hovedmålsettingen for IPNDVs arbeid er å finne løsninger som vil gjøre land - både med og uten kjernevåpen - bedre i stand til å overvåke destruksjon av kjernefysiske stridshoder.

På møtet vil Strålevernet presentere resultater så langt fra et pågående norsk-britisk forskningssamarbeid om verifikasjon. Dette prosjektet har vist at verifikasjonssamarbeid mellom stater med og uten atomvåpen er både mulig og nødvendig for å finne gode løsninger.

- Er det noe Strålevernet som leder for norsk atomberedskap er opptatt av, så er det at bruk av atomvåpen eller -eksplosiver aldri må skje, for konsekvensene ville være grusomme, sier direktør Ole Harbitz. Vi er glade for at norske myndigheter tar lederrollen for å bidra til nedrustning og utvikling av nye verifikasjonsverktøy for fremtiden. Dette er et viktig arbeid gjort i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt, Institutt for energiteknikk og Norsar, og våre britiske partnere. 

Les mer om møtet på UDs nettsider.

Les mer om The United Kingdom Norway Initiative 
Les mer om IPNDV

Strålevernets Styrkaar Hustveit presenterer resultat fra det norsk-britiske samarbeidet om verifikasjon. Foto: Ingar Amundsen, Strålevernet.

Strålevernets Styrkaar Hustveit presenterer resultat fra det norsk-britiske samarbeidet om verifikasjon. Foto: Ingar Amundsen, Strålevernet.