Seminar om regulering av atomarv

Tilbake

Publisert 18.11.2015

Stikkord: Atomhandlingsplanen

I Oslo pågår det nå et internasjonalt seminar om regulering av tidligere atomaktivitet, arrangert av Strålevernet.

Formålet med seminaret er å oppfordre til å dele erfaring med praktisk regulering av en rekke ulike former for arv fra tidligere kjernefysisk- eller atomaktivitet, så som:

  • Objekter og installasjoner der det har vært store ulykker eller hendelser. 
  • Lagre og installasjoner for oppbevaring av radioaktivt avfall som ble bygd og drevet før det fantes et godt system for regulering. 
  • Sentre og laboratorier for utvikling av kjernefysisk teknologi som ble bygd og drevet før det fantes et godt system for regulering. 
  • Urangruver og dumpesteder for naturlig forekommende radioaktive materialer. 
  • Tidligere testområder for fredelige atomtester og for tester av atomvåpen.

Seminaret tar for seg alle typer spørsmål som har å gjøre med regulering, fra prosessen med å anerkjenne at man har en arv fra tidligere aktivitet og til den fulle løsningen av spørsmål som angår strålevern under arbeidet.

På seminaret er det deltakere fra viktige internasjonale organisasjoner som den internasjonale strålevernkommisjonen (ICRP), det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), atomenergibyrået til organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD NEA) og representanter fra USA, Russland, Japan, UK, Australia, Frankrike, Ukraina, Tyskland, Belgia og Norge.

Deltakerne på møte om tidligere atomaktivitet. Foto: Statens strålevern.

Deltakerne på møte om tidligere atomaktivitet. Foto: Statens strålevern.