Møte i den norsk-russiske miljøvernkommisjonen

Tilbake

Publisert 01.12.2015, oppdatert 02.12.2015 13:58

Stikkord: Atomhandlingsplanen

1-2 desember i Moskva er det møte i den norsk-russiske miljøvernkommisjonen. Radioaktivitet er ett av temaene på møtet, og Strålevernet deltar.

Under miljøvernkommisjonen er det en radioaktivitetsgruppe som siden opprettelsen i 1992 har samarbeidet om prosjekter som bidrar til å redusere risikoen for radioaktiv forurensning i nordlige områder.

Prosjekter som det samarbeides om, og som også vil bli diskutert på møtet i miljøvernkommisjonen er: norsk-russisk miljøovervåkningsprogram, Andrejevbukta og dumpete og sunkne objekter i Arktis.

Fra signering av protokollen etter møtet. Statssekretær Lars Andreas Lunde, Klima- og miljødepartementet, og Denis Khramov første viseminister I det russiske naturressurs - og økologiministerium. Foto: Ingar Amundsen, Strålevernet.

Fra signering av protokollen etter møtet. Statssekretær Lars Andreas Lunde, Klima- og miljødepartementet, og Denis Khramov første viseminister I det russiske naturressurs - og økologiministerium. Foto: Ingar Amundsen, Strålevernet.

Norsk-russisk miljøovervåkingsprogram

Norge og Russland samarbeider om et felles overvåkningsprogram både på land og til havs som gir innsikt i graden av radioaktiv forurensing over tid. I 2015 ble overvåkingsprogrammet utvidet med to overvåkingstasjoner utenfor Murmansk og i Kvitsjøen.

Andrejevbukta

Andrejevbukta på Kola halvøya, bare fem mil fra Finnmark, er regnet som en av de største og farligste ansamlingene av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall i verdenssammenheng. Norge har sammen med Russland gjennomført prosjekter for å redusere risikoen for radioaktiv forurensning siden 1997.

Norge har finansiert tiltak som har sikret området fysisk, opprustning av vei, vann og avløp og satt opp bygninger og kai. Det er også gjennomført grunnundersøkelser og kartlegging av forurensningen ved anlegget. Norge har i tillegg samarbeidet med russiske tilsynsmyndigheter bl.a. om videreutvikling av lovverk, prosedyrer og inspeksjonsrutiner som har styrket myndighetenes kontroll av atomanlegg og avfallshåndtering.

Overvåkning av sunkne og dumpede objekter med brukt brensel og radioaktivt avfall i Arktisk

I havområdene rundt Novaja Semlja er det dumpet 17 000 konteinere med fast radioaktivt avfall, i tillegg til reaktorer med brukt kjernebrensel og reaktorkomponenter. I tillegg er det sunkne og dumpede atomubåter i Barentshavet og Norskehavet.

Det er gjennomført norsk-russiske tokt til disse havområdene for å kartlegge mulig radioaktiv forurensning, sist i 2012 og 2014. Konklusjonen er at forurensningen i de undersøkte områdene er lav, og at det ikke er funnet lekkasje av radioaktive stoffer fra atomubåtene som ble undersøkt. Det er likevel risiko for fremtidig forurensning spesielt fra objekter som inneholder brukt kjernebrensel. Det er også et nært samarbeid med russiske institusjoner for å vurdere risiko- og konsekvensvurderinger knyttet til dumpete og sunkne objekter med brukt kjernebrensel.

Det er stor internasjonal interesse for overvåking av havmiljøet i nord, og i regi av EU er det igangsatt en studie som omhandler håndtering av sunkne og dumpete radioaktive gjenstander i Arktisk. Det er etablert et konsortium under ledelse av Italia hvor Norge, Storbritannia og Tyskland deltar.

Les mer om møtet i den norsk-russiske miljøvernkommisjonen på nettsidene til Klima- og miljødepartementet.

Se våre filmer om miljøovervåkingssamarbeidet med Russland og Andrejevbukta.