Felles nordisk-russisk handlingsplan for beredskapssamarbeid

Tilbake

Publisert 08.12.2015, oppdatert 08.12.2015 15:49

Stikkord: Atomberedskap, Atomhandlingsplanen

Statens strålevern har skrevet under på en felles nordisk-russisk handlingsplan for beredskapssamarbeid sammen med de svenske, finske og russiske strålevernsmyndighetene SSM, STUK og Rosatom.

Formålet med handlingsplanen er å bedre forståelse, kunnskap og tillit mellom landene på atomberedskapsområdet. I tillegg skal vi se nærmere på hvordan vi kan yte assistanse til hverandre under hendelser, hvordan vi kan samarbeide og redusere konsekvensene. Det felles nordisk-russiske samarbeidet bygger på det bilaterale samarbeidet hvert av de nordiske landene har med Russland.

Handlingsplanen varer fram til 2020. Samarbeidet består av en rekke seminarer og arbeidsgrupper, som vil ende i en felles stor øvelse i 2019, og oppfølging av erfaringene fra den i 2020.

Signering av en felles nordisk-russisk handlingsplan for beredskapssamarbeid. Foto: Øyvind Gjølme Selnæs, Statens strålevern.

Signering av en felles nordisk-russisk handlingsplan for beredskapssamarbeid. Foto: Øyvind Gjølme Selnæs, Statens strålevern.