Dialogmøte om Fukushima-ulykken

Tilbake

Publisert 11.12.2015, oppdatert 14.12.2015 10:04

Stikkord: Atomsikkerhet og kjernekraft, Radioaktivitet i miljøet, Stråling

Denne helgen deltar Strålevernet i et internasjonalt møte i Fukushima i Japan for å drøfte status for rehabiliteringsarbeidet etter kjernekraftulykken for snart fem år siden. Flere stråleverndirektører i Europa deltar.

 

Deler av Fukushima-kjernekraftanlegget etter ulykken for snart fem år siden. (Foto: Tepco)

Deler av Fukushima-kjernekraftanlegget etter ulykken for snart fem år siden. (Foto: Tepco)

Møtene i den japanske byen Date er de siste av en rekke internasjonale dialogmøter som har vært holdt mellom myndigheter, organisasjoner, folkevalgte og lokalbefolkningen etter ulykken ved kjernekraftanlegget i Fukushima.

Partene har jobbet med rehabilitering av de forurensede områdene slik at evakuerte mennesker kan flytte tilbake til Fukushima fylke. Tusenvis av mennesker ble evakuert etter ulykken fordi store områder ble rammet av radioaktiv forurensning fra kjernekraftanlegget.

Fremdeles er rundt 108.000 personer evakuert, 60 prosent av disse innenfor Fukushima fylke, mens 40 prosent er evakuert utenfor. For at folk skal kunne flytte tilbake, må det være helsemessig forsvarlig å bo der og folk må ha et levebrød.

Utfordringer

-Det er mange som fortsatt ikke vet om de vil flytte tilbake, eller om tilstanden i deres hjemby er slik at de kan flytte tilbake. Forurensningen og evakueringen har ødelagt både lokalsamfunn og tradisjoner - utfordringene for Fukushima som samfunn er på ingen måte over, sier direktør Ole Harbitz i Statens strålevern.

Han deltar på helgens møter sammen med flere andre stråleverndirektører i Europa.  

Tsjernobyl-erfaringer

Norske myndigheter har bidratt i møtene med erfaringer etter Tsjernobyl-ulykken, og med kunnskap om overvåkning av miljø og matvarer og oppfølging av særlig berørte befolkningsgrupper etter en radioaktiv forurensning.

Blant deltakerne i rehabiliteringssamarbeidet er den Internasjonale strålevernkommisjonen (ICRP), Fukushima Prefecture, Fukushima Medical University, Radiation Safety Forum – Japan, Institute of Radiation Protection and Nuclear Safety og Nuclear Safety Authority – Frankrike, Statens strålevern og Committee of Radiation Protection and Public Health (OECD/NEA).