Viktig informasjonsbrosjyre for solariekunder

Tilbake

Publisert 11.12.2015

Stikkord: Solarium

Solstudioer er forpliktet til å informere kundene sine om risikoene ved bruk av solarier.
Strålevernet har utarbeidet en informasjonsbrosjyre som alle solariekunder må ha lest før de soler seg første gang. Solarievirksomhetene kan enten gi kunden brosjyren i papirversjon eller innholdet kan bakes inn i en elektronisk løsning.

Les mer på Strålevernets temasider for solarium, og spesielt på siden med informasjon til eier av solarium.