Strålevernet har assistert UD med å verifisere og gjøre kontrollmålinger av radioaktivt materiale

Tilbake

Publisert 29.12.2015, oppdatert 29.12.2015 11:14

Stikkord: Statens strålevern, Uran

Dette inngår som en viktig betingelse i atomavtalen med Iran fra juli 2015.

 
Verfikasjon av tønnene

Verfikasjon av tønnene

 
Flyet ferdig lastet og klar for avgang Strålevernet og UD)

Flyet ferdig lastet og klar for avgang Strålevernet og UD)

Norge har bistått med finansiering og transport av 60 000 kg naturlig uran (urankonsentrat) fra Kasakhstan til Iran til en verdi av om lag 6 millioner dollar.
Samtidig uttransporterte Iran et kvantum med anriket ubrukt brenselsmateriale. Eksperter fra Statens strålevern har verifisert og kontrollert transporten av det naturlige uranet.

I bytte mot å uttransportere anriket uran skal Iran få innført råmateriale for fremstilling av kjernebrensel, såkalt Yellowcake, som består av naturlig uran som ikke er anriket.
Denne operasjonen bidrar til å redusere mengden overskuddsmateriale av anriket uran som Iran kan oppbevare i henhold til atomavtalen fra juli. Den reduserer Irans mulighet til å produsere materiale som kan brukes i kjernevåpen.

Strålevernet gjorde kontrollmålinger og gjennomgikk dokumentasjon for 172 tønner av naturlig uran som ble fløyet fra Shimkent i Kasakhstan til Isfahan i Iran. Det ble gjort målinger på samtlige tønner.
Strålevernet kan bekrefte at materialet som ble transportert var i henhold til avtalen, 60 tonn med ikke anriket uran.

Strålevernet var ikke til stede ved verifikasjonen av uttransporten av anriket uran fra Iran, men vi hadde møte med IAEA i Iran der man gjensidig orienterte hverandre om kontrollen av det naturlige uranet som ble fraktet til Iran og kontroll av det anrikede materialet som dermed ble transportert ut av Iran. 

Her kan du lese Utenriksdepartementets pressemelding: Norge bistår i gjennomføringen av avtalen om Irans atomprogram


Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Per Strand tlf: 901 13 898
Direktør Ole Harbitz, tlf: 906 10 650