Prøvesprengning av en hydrogenbombe i Nord-Korea

Tilbake

Publisert 06.01.2016, oppdatert 06.01.2016 11:05

Stikkord: Atomberedskap

Nord-Koreanske myndigheter opplyste i dag at de har utført sin første vellykkede prøvesprengning av en hydrogenbombe. Det melder statlig Nord-Koreansk fjernsyn. Testingen skal ha blitt utført nær Punggye-ri, der Nord-Korea har utført atomprøvesprengninger tidligere.
CTBTO (Comprehensive Test Ban Treaty Organisation) sier at de ved sine målestasjoner plukket opp en uvanlig seismisk hendelse i Den demokratiske folkerepublikken Korea i dag, 06 Januar, kl 01:30:00 (UTC); dvs. 02.30 norsk tid. Det seismiske signalet er oppgitt å ha en styrke på 5.1. Lokaliteten til den seismiske aktiviteten er nær Sungjibaegam i Nord-Korea, tilsvarende det området der de hadde sin forrige underjordisk prøvesprengning. Nord-Korea hevdet i dag at de har gjennomført nok en underjordisk atomprøvesprengning, den forrige fant sted 12. februar 2013. Dette er den fjerde prøvesprengningen de har gjennomført siden starten i 2006.

CTBTO sier at hvis hendelsen blir bekreftet som en kjernefysisk prøvesprengning, er den i strid med universelt aksepterte normer mot atomprøvesprengninger, en norm som er blitt respektert av 183 land siden 1996. Det er også en alvorlig trussel mot internasjonal fred og sikkerhet.

Internasjonalt diskuteres det om dette var en hydrogenbombe (fusjonsbombe) eller en atombombe basert på plutonium/uran (fisjonsbombe).

NORSAR har I dag vært ute med informasjon om at de har registrert en seismisk hendelse som kan lokaliseres til det aktuelle området i Nord-Korea. Signalet hadde en styrke på 4,9. Til sammenligning hadde den forrige prøvesprengningen i Nord-korea i 2013 en styrke på 5,0. De opplyser at signalet tyder på at det er en kjernefysisk eksplosjon, men at det ikke er mulig å si om det var en hydrogenbombe (fusjonsbombe) eller en vanlig atombombe (fisjonsbombe) som ble testet. Ytterligere informasjon fra NORSAR finnes på nettsiden www.jordskjelv.no

Syd-Korea har så langt opplyst at de ikke har målt noe utslipp av radioaktive stoffer fra den underjordiske prøvesprengningen i Nord-Korea. Eventuelle utslipp vil kunne gi svar på hvilken type kjernefysisk eksplosjon dette var.

Rutinemessig vil vi fra norsk side følge videre utvikling i saken. For ordens skyld vil vi nevne at vi i Norge har gode målesystemer for nasjonal overvåkning av radioaktivitet i luft som vil kunne måle eventuelle spor av radioaktive utslipp om det skulle forekomme. Eventuelle spor av radioaktive utslipp på våre målestasjoner vil ikke ha helsemessig betydning i Norge.